+386 40 853 576

Cenik

Vsi vpisani člani plačajo letno članarino v višini 25 € na osebo. Vabimo čim več družinskih članov, da se včlanijo v klub, saj imamo za člane na voljo različne ugodnosti.

Šola  plavanja  Prilagajanje na vodo je namenjena otrokom  starim od 3 do 5 let (neplavalcem). V tej starosti se bodo otroci naučili obvladati strah pred vodo, potopiti glavo pod vodo ter samostojno ali s pomočjo plavalnega pripomočka preplavati krajšo razdaljo.  Šola plavanja traja od 19.00 do 19.55 ure in poteka 2 krat tedensko  (ponedeljek-sreda ali torek-četrtek).

Septembra se poravna 50% mesečne plavarine in letno članarino.

Cena šole plavanja znaša:

  • 45€ na mesec

Plavarina se plačuje enkrat na mesec, do 20-tega v mesecu za tekoči mesec.

Šola plavanja Osnove plavanja  je namenjena otrokom, ki že znajo plavati, v šoli plavanja pa bodo osvojili osnove različnih tehnik plavanja. Tečaji potekajo 3 do 4 krat na teden. Šola je namenjena otrokom, starejšim od 5 let. Treningi potekajo od 19.00 do 20.00 ure.

Septembra se poravna 50% mesečne plavarine in letno članarino.

Cena šole plavanje znaša:

  • 50€ na mesec

Plavarina se plačuje enkrat na mesec, do 20-tega v mesecu za tekoči mesec.

Tekmovalci so plavalci, ki izpolnjujejo določene plavalne pogoje katerim status potrdi glavni trener. Treningi za tekmovalce potekajo vsak dan od septembra do avgusta oziroma v skladu z navodili trenerja.

Septembra se poravna 50% mesečne plavarine in letno članarino. Vse ostale mesece se plačuje mesečna plavarina, ki za tekmovalce znaša:

  • 55€ za enega otroka,

Plavarina se plačuje enkrat na mesec, do 20-tega v mesecu za tekoči mesec.

Za rekreativno plavanje je določena plavarina v znesku 45,00 €. Rekreacija poteka 3 krat tedensko (ponedeljek, sreda, petek) od 20.00 do 21.00 ure.

Vsi plavalci so dolžni plačati plavarino za tekoči mesec do 20. v mesecu. V kolikor plavarina  dva meseca, kljub opominom, izdanih s strani kluba ni poravnana, se otroka po tem obdobju šteje za izpisanega iz kluba, klub pa bo dolgovani znesek izterjal po sodni poti. Stroški ponovnega vpisa znašajo 50€ ob hkratni poravnavi vseh zapadlih obveznosti.

Vpis plavalca oz. člana v novo sezono plavanja ni mogoč, če plavalec oz. član ni poravnal vseh dolgov do kluba, ki izvirajo iz prejšnjih sezon plavanja v klubu.

Položnice za tekoči mesec dobite do 10-tega v mesecu po pošti ali na elektronski naslov, ki ga navedete na vpisnem listu. V kolikor iz kakršnega koli razloga položnice do tega datuma ne prejmete, oziroma ste jo izgubili, ste dolžni obvestiti tajništvo kluba in zaprositi za novo položnico.

Odsotnost otroka na plavanju do 30 dni, ni razlog za oprostitev plačevanja plavarine. Tudi če je otrok na plavanju odsoten cel mesec, ste dolžni poravnati plavarino za tekoči mesec.  

V kolikor je otrok dolgotrajno odsoten (odsotnost daljša kot en mesec) iz zdravstvenih razlogov, imate ob  predložitvi zdravniškega opravičila pravico vložiti prošnjo za oprostitev plačila. Vsako prošnjo bo Izvršni odbor obravnaval individualno.

Vpisani član oz. starši ali zakoniti zastopniki so dolžni plačevati plavarino vsak mesec sproti do formalnega izpisa iz kluba. Za izpis je potrebno od trenerja zahtevati izpisnico ali jo natisniti s spletne stani kluba ter jo osebno predložiti trenerju. Šele izpisnica podpisana s strani trenerja,  je osnova za prenehanje obveze plačevanja plavarine.  Plavarina se obvezno poravna še za mesec v katerem se je zahteval izpis iz kluba.

Plavalni klub Biser Piran

Sledi nam

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close