+386 40 853 576

OBČNI ZBOR 2021

Spoštovane članice, spoštovani člani plavalnega kluba Biser Piran,

predsednik Plavalnega kluba Biser Piran sklicuje redni občni zbor,

ki bo v ponedeljek, 29.03.2021 ob 19.00 uri. Občni zbor bo izveden preko video konference (Zoom).

Dnevni red:

  1.  Izvolitev delovnega predsedstva,
  2.  Finančno poročilo za leto 2020,
  3.  Poročilo o delu 2020,
  4.  Poročilo nadzornega odbora,
  5. Program dela za leto 2021,
  6. Finančni plan za leto 2021,
  7. Izvolitev predsednika Plavalnega kluba Biser Piran in članov organov PK BP,
  8. Razno.

 

Skladno s statutom PK BP velja za vse organe kluba trajanje mandata dveh let, tako, da bo potrebno na Občnem zboru izvoliti oz. potrditi mandate sedanjim članom za naslednji mandat.

Plavalni klub Biser Piran

Sledi nam