+386 40 853 576

PRAVILA PK BISER

UVOD

Tekmovalni program PK Biser Piran zasleduje doseganje športnih rezultatov na najvišji možni ravni, v prvi vrsti pa prispeva k osebnostnemu razvoju posameznika skozi šport.

Etični vidiki, kot so bonton, spoštovanje drugih, poštenost, zavračanje vseh oblik diskriminacije in nasilja, predstavljajo socialno-vedenjske karakteristike, ki jih klub prenaša na vsakega plavalca.

Zato je izvršni odbor PK Biser Piran določil pravila, katera morajo spoštovati vsi čani kluba v želji po dosegenju zastavljenih ciljev. Pravila vključujejo med drugim načine pravilnega spodbujanja, nagrajevanja in če je to potrebno, tudi disciplinske ukrepe.

S svojim podpisom na vpisnici se s temi pravili strinjajo plavalci ter starši oz. zakoniti zastopniki mladoletnih plavalcev.

 1. Tekmovalni program PK Biser Piran se izvaja v naslednjih skupinah:

  - Prilagajanje na vodo, neplavalci

  - Osnove plavanja, začetniki

  - Tekmovalci, plavalci

  - Rekreacija, veterani

 1. Vsi plavalci tekmovalci in trenerji morajo spoštovati naslednje zahteve:

  • Na tekmovanjih morajo imeti vsi tekmovalci oblečene majice in trenerke ter plavalne kape, na katerih se nahajajo natisnjeni emblemi PK Biser Piran.
  • Spoštovati zastavljeni program treningov, prihajati na treninge pravočasno in o morebitnem izostanku ter razlogu zanj nemudoma obvestiti trenerja.
  • Sodelovati na tekmovanjih za katere so bili izbrani s strani trenerjev.
  • Obnašati se dogodku (tekmi) primerno in primerno predstavljati klub.
  • Udeležiti se zdravniških pregledov, ki jih organizira klub.
  • Spoštovati pravila uporabe bazena in drugih prostorov v katerih se izvajajo treningi in tekmovanja.
  • Za posebej uspešne tekmovalce se bo klub trudil pridobiti možnost dodatnih treningov, tekmovalci, ki so določeni za udeležbo na teh treningih pa so dolžni nanje redno prihajati.
  • V poletni sezoni ima tekmovalna ekipa treninge predvidoma dvakrat dnevno.
 1. Tekmovalna sezona se za tekmovalce začne v začetku septembra s treningom za pridobivanje fizične moči ter se konča z državnim plavalnim prvenstvom v olimpijskem bazenu.
 2. Klub se zavezuje na začetku vsake sezone obveščati plavlace in njihove starše o predvidenih programih, o spremembah plavalnih skupin, urnikov treningov ipd.

Odločitve o spremembi programa, vsebini treningov, trajanju treningov in sodelovanju na tekmovanjih so v popolni domeni trenerjev.

Izjeme od teh pravil lahko sprejeme le izvršni odbor PK Biser Piran.

 1. Plavalci različnih plavalnih skupin morajo za potrebe izvajanja treningov s seboj imeti naslednje rekvizite:

- Prilagajanje na vodo, neplavalci – koplake, brisača.

- Osnove plavanja, začetniki – kopalke, brisača, očala, plavutke, desko, plovec, bidon.

- Tekmovalci, plavalci – kopalke, brisača, očala, plavutke, desko, plovec, bidon, lopatke, dihalka.

- Rekreacija, veterani – kopalke, brisača, očala, ostala oprema po želji.

 1. Klub plavlacem posreduje smernice in predloge glede izboljšanje zdravja in imunskega sistema ter prehrane zaradi naporov pri konstantnih plavalnih treningih.
 2. Predsednik tehnične komisije in trenerji so vedno na voljo plavalcem in njihovim staršem v primeru, ko je potrebno razjasniti morebitne tehnične težave.
 3. Pogoj za udeležbo na pripravah za državna prvenstva je vsaj 90% prisotnost na treningih (izjema so le upravičene odsotnosti zaradi bolezni).
 4. Neupoštevanje pravil, določenih v tej uredbi, je potrebno prijaviti predsedniku kluba ali predsedniku tehnične komisije.

Slednji lahko zadevo posreduje v razpravo izvršnemu odboru PK Biser Piran, glede na resnost primera, ta organ pa je pristojen za ukrepanje.

Predvideni ukrepi so:

– Ustno opozorilo,

– Pisno opozorilo,

– Začasni suspenz in

– Izključitev iz kluba.

V primerih kršitev teh pravil ima predsednik kluba ali predsednik tehnične komisije na voljo 15 dni za bolj podrobno analizo, preden s primerom seznani izvršni odbor PK Biser Piran, ki se nato na podlagi te analize odloči za nadaljnje ukrepanje.

 

Sestavil: Izvršni odbor PK Biser Piran

Plavalni klub Biser Piran

Sledi nam