+386 40 853 576

CENIK

Vsi vpisani člani plačajo letno članarino v višini 25 € na osebo. Vabimo čim več družinskih članov, da se včlanijo v klub, saj imamo za člane na voljo različne ugodnosti.

Septembra se poravna 50% mesečne plavarine in letno članarino.

Plavarina se plačuje enkrat na mesec, do 20-tega v mesecu za tekoči mesec.Plavarina se plačuje enkrat na mesec, do 20-tega v mesecu za tekoči mesec.
PRILAGAJANJE NA VODO

45€

NA MESEC

od 3 do 5 let
neplavalci

2 x teden
OSNOVE PLAVANJA

50€

NA MESEC

Otroci > 5 let

3x ali 4x teden
TEKMOVALCI

55€

NA MESEC

Vsak dan

REKREACIJA

45€

NA MESEC

3 x teden

Vsi plavalci so dolžni plačati plavarino za tekoči mesec do 20. v mesecu.

V kolikor plavarina dva meseca, kljub opominom, izdanih s strani kluba ni poravnana, se otroka po tem obdobju šteje za izpisanega iz kluba, klub pa bo dolgovani znesek izterjal po sodni poti. Stroški ponovnega vpisa znašajo 50€ ob hkratni poravnavi vseh zapadlih obveznosti.

Vpis plavalca oz. člana v novo sezono plavanja ni mogoč, če plavalec oz. član ni poravnal vseh dolgov do kluba, ki izvirajo iz prejšnjih sezon plavanja v klubu.

Položnice za tekoči mesec dobite do 10-tega v mesecu po pošti ali na elektronski naslov, ki ga navedete na vpisnem listu. V kolikor iz kakršnega koli razloga položnice do tega datuma ne prejmete, oziroma ste jo izgubili, ste dolžni obvestiti tajništvo kluba in zaprositi za novo položnico.

Odsotnost otroka na plavanju do 30 dni, ni razlog za oprostitev plačevanja plavarine. Tudi če je otrok na plavanju odsoten cel mesec, ste dolžni poravnati plavarino za tekoči mesec.

V kolikor je otrok dolgotrajno odsoten (odsotnost daljša kot en mesec) iz zdravstvenih razlogov, imate ob predložitvi zdravniškega opravičila pravico vložiti prošnjo za oprostitev plačila. Vsako prošnjo bo Izvršni odbor obravnaval individualno.

Vpisani član oz. starši ali zakoniti zastopniki so dolžni plačevati plavarino vsak mesec sproti do formalnega izpisa iz kluba. Za izpis je potrebno od trenerja zahtevati izpisnico ali jo natisniti s spletne stani kluba ter jo osebno predložiti trenerju. Šele izpisnica podpisana s strani trenerja, je osnova za prenehanje obveze plačevanja plavarine. Plavarina se obvezno poravna še za mesec v katerem se je zahteval izpis iz kluba.

Plavalni klub Biser Piran

Sledi nam