+386 40 853 576

OBČNI ZBOR 2024

Spoštovane članice, spoštovani člani plavalnega kluba Biser Piran,

predsednik Plavalnega kluba Biser Piran sklicuje redni občni zbor,

ki bo v torek, 26.03.2024 ob 19.00 uri v dvorani Batana v GH Portorož.

Dnevni red:

  1.  Izvolitev delovnega predsedstva,
  2.  Finančno poročilo za leto 2023,  Finančno poročilo za leto 2023
  3.  Poročilo o delu 2023,  Poročilo o delu 2023 PKB
  4.  Poročilo nadzornega odbora, Poročilo nadzornega odbora 2023
  5. Program dela za leto 2024,  Program dela 2024 PKB
  6. Finančni plan za leto 2024,
  7. Razno.

 

Skladno s statutom PK BP, velja za vse organe kluba trajanje mandata dveh let, tako, da letos ne bo potrebno izvoliti oz. potrditi mandatov sedanjim članom.

Plavalni klub Biser Piran

Sledi nam