+386 40 853 576

OBČNI ZBOR 2022

Spoštovane članice, spoštovani člani plavalnega kluba Biser Piran,

predsednik Plavalnega kluba Biser Piran sklicuje redni občni zbor,

ki bo v ponedeljek, 21.03.2022 ob 20.00 uri. Občni zbor bo izveden preko video konference (Zoom).

Dnevni red:

  1.  Izvolitev delovnega predsedstva,
  2.  Finančno poročilo za leto 2021,
  3.  Poročilo o delu 2021,
  4.  Poročilo nadzornega odbora,
  5. Program dela za leto 2022,
  6. Finančni plan za leto 2022,
  7. Razno.

 

Poročilo NO PK Biser Piran za leto 2021

Poročilo o delu 2021

Program dela PK Biser Piran za leto 2022

PI BS DPI

BS

PI

Skladno s statutom PK BP, velja za vse organe kluba trajanje mandata dveh let, tako, da letos ne bo potrebno izvoliti oz. potrditi mandatov sedanjim članom.

Plavalni klub Biser Piran

Sledi nam